Hareketsizlik Hakkında

HAREKETSİZLİK
Sık Sorulan Sorular

Hareketsizlik Hakkında

Hareketsizlik nedir?

Hareketsizlik; günlük yapılması gereken hareket çeşidinin daha az miktarlarda yapılması, yapılan hareketlerin zaman olarak daha kısa süre uygulanıyor olması, yapılan hareketlerin yavaş, ağır ve güçsüz yapılma durumlarıdır.  Hareketsizlik enerji tüketimini azaltmak demektir, beden enerji tüketimini tasarruflu kullanmak demektir. Bahaneler üreterek yapılacakları öteleme durumu sonucu ortaya çıkan bir tür eylemsizliklerdir.

Hareketsizliğin sebepleri nelerdir?

Hareketsizliğin ortaya çıkmasının nedenin, hareketsizlik hakkında kök inancın olumlu ya da hareket hakkındaki inancın olumsuz kök inanç olmasından kaynaklanır. Belirli etkenlerden dolayı, günlük hareketsizliğin tekrarını, miktarını ve şiddetini azalttığın da kişinin zaman içinde hareketsizliğinin artmasına ve bir süre sonra neredeyse hareketsiz kalmasına neden olur. Hareketsizlik bulaşıcıdır, geçmiş deneyimlerden, olumlu inançlar, çevreye uyumlanmak ve modelleyerek öğrenile bilinen bir durumdur. Hareketsizlik bir tür enerji giderlerini ve tüketimini minimuma indirmek, az kullanmak ve tasarruf ederek harcamaktır

İş ve sosyal yaşantımdaki değişiklikler yüzünden hareketsiz kaldım ne yapmalıyım?

Evet, hareket miktarının azalması kilo alımına neden olur. Fakat çalışmamak yâda emekli olmak, özel hayatınızda bedeniniz ile daha fazla zaman geçirme fırsat ve olasılıkları sunar. Emekli olmanız yâda işi bırakmanız ile egzersiz yâda farklı konularda hareket etmemenizle bir ilişkisi yâda alakası yoktur. Bu gibi durumlar tam tersine daha fazla zaman ve olasılıklar sunmaktadır. Niyet değiştirme çalışmaları ile bu durumu aşabilirsiniz. Bu durumlar hakkında niyet ve inançların değişmesi algının da değişmesine neden olarak çözüme gidilebilmektedir.

Hareketsizlik nelere sebep olur?

Bilinç ve bedensel hastalıklar mutlak artar, İlaçlara daha çok bağımlı yaşanılmasına neden olunur. Öz güven azalır ve zamanla tamamen eksilir, dış seslere itibar artar, başkalarına olan bağımlılıklar artar. Yiyecek ve içeceklere olan tüketim miktarı artar, bedenin şekli bozulur ve fazladan yağ miktarı artar, kasların zayıflamasına ve küçülmesine neden olur. Yaşamdaki belirli konularda başarısızlıklar artar, yaşamdaki sonsuz olasılıklar ve fırsatların önü kapanır. Erken yaşlanma ve çökme olur, cildin ve beden şeklinin bozulmasına neden olur, stres, kaygı ve endişe artar, düşünceler geçmişe yönelmeye başlar, gelecek hakkında olumsuz düşüncelerin artmasına sebep olur, depresyona neden olabilir,  beden çabuk yorulmaya başlar, bedenin kapasitesi ve gücü azalır, yıkıcı duyguların ortaya çıkmasına ve artmasına neden olur.

Hareket diyeti nedir? Nelere sebep olur?

Hareketsizliğe neden olacak her türlü bilgi ve düşünce kilo alımına katkı sağlar. Hareketsizlik az miktarda enerji tüketimidir, bir tür hareket diyeti yapmaktır. Beslenmede yapılan diyet ile hareket için yapılan diyet aynı şeylerdir. Beslenmedeki diyet, enerji alımını azaltır, hareket diyeti de enerji tüketimini azaltır. Bedenin sağlığı ve şekli, bedene giren ve çıkan, bilgi ve enerjilerin çeşitliliği, tazeliği hareketle sağlanan devridaimi ile mümkündür.

Tasarruf inancının kilo vermedeki etkisi nedir? Nasıl çözülür?

Tasarruf inancı olumlu bir inanç olduğu için, kişi tasarruflu davranma alışkanlıklarını yaşamanı her alanına yaymış olma ihtimali yüksektir. Tasarruf inancı stoklanmanın temelini neden olur. Tasarruflu olmak yanlış değildir, elbette dünyamızın kaynaklarını ve kişinin kendi emek ve kazanımlarını tasarruflarını har vurup savurması gerekmez. Ama bedenin enerjisini tasarruf etmek farklı, yaşamda tasarruflu olmak farklı şeylerdir. Bedenin hareket konusundaki tasarruflu olma inançları oldukça anlamsız, lüzumsuz ve stokların oluşmasına neden olan bir durumdur. Eğer genel olarak tasarruf olmak ile bedendeki enerjinin tüketimi arasındaki ilişki eşit algılanıyorsa, bu ayrıştırılarak, beden hakkındaki tasarruf inançları etkisizleştirilmelidir. Bedendeki enerjinin devir daimin yani enerji tüketimin olumlu olarak inanca dönüşmelidir.

Şişmanlığın tek sebebi hareketsizlik midir? Yeme içmenin etkisi yok mudur?

Çok farklı noktalarda kilo vermek için çözüm arama, öncelikle kiloyu aldıran ve verdirenin
beslenme olduğu fikrinin yanıltıcı olduğunu kendine ikna ederek bu yanlış düşünceden kurtul. Aksi takdir de asla ama asla zayıflığın devamını sağlayamayacak ve huzurlu bir yaşam süremeyeceksin. Çünkü sürekli kilo sorunu oluştuğunda çözüm olarak beslenmeye yöneleceksin ya da gıda ile ilişkilendirmiş olduğun kilo sorununa takılacaksın. Eğer kilo sorununa neden olanın hareketsizlik olduğuna ve yağları tüketecek olanında hareket ya da enerji tüketen eylemler olduğunu kendine inandırdığında, bu seferde kilo sorunu oluştuğunda hemen harekete geçeceksin ve çözümü hareketlilik ve hareketsizlik içinde, çeşitlerinde ve sınırlarında aramaya çalışacaksın.

Hastalıklar ve ilaçlar yüzünden kilo sorunum var kalıcı çözüm nedir?

Hiçbir hastalığın kendisi kilo alınmasına neden olmaz. Hiçbir ilaç kilo aldırmaz ve kilo verdirmez, aksi takdirde dünya genlinde kemikleri görünen zayıf ya da aşırı kilolu insanların problemi tamamen çözülmüş olurdu. Ama bazı kişiler hasta olduğunda daha az hareket eder ve bedeni güçlendirmek için daha fazla miktarda beslenir. Uzun süren hastalıklarda kilo alındığında, bu hastalığın ya da ilacın neden olduğu bir durum değildir. Bu durum büyük çoğunlukla, çocukken hasta olunduğunda, hastalık hakkında ebeveynlerin yaklaşım ve davranışlarından öğrenerek şartlanmış bir bilinçaltı sorunudur.

Mesleğimden dolayı; sosyal çevremden kaynaklı kilo veremiyorum bunu nasıl çözebilirim?

Birçok kişi kilo verememe sebebini, mesleğiyle, ailesiyle ve sosyal çevresiyle ilişkilendirerek kendini aklamaya çalışır, böylece zayıflama sürecini öteleyerek şişman bir hayat sürmeye devam eder. Oysaki dünyada milyarlarca farklı insan mesleği, ailesi, çevresi ve sosyal yaşantısı olduğu halde istediği beden ölçülerinde yaşar. Hiç bir dış etken kişinin kilo alması ya da vermesi için kişinin kafasına silah dayamamıştır, kişinin kendi bahane ve suçlamalarından bu durum ortaya çıkar. Gerçekten kilo verilmek isteniyorsa, kilo vermeye engel olan bahane, suçlama ve ötelemeler kişinin bilinçaltında bertaraf edilmelidir.

Hareketsizliğin çözümü nedir?

Gereksiz yere hareketsiz kalınma durumu düşünce, duygular, kişiler, olaylar ve inançlarla yüzleşerek etkisizleştirilmelidir. Gereksiz hareketsizliğe sebep olan etkenler bilinçte değiştiğinde, beden daha kolay harekete geçiyor olacaktır. Hareketsizliğe artıran gereksizler bilinç ve bedeni terk ettikçe, hareket miktarını adım adım bedenin yeterli seviyesinde geliştirerek artırılmalıdır. Bununda en doğrusu ve en sağlıklısı öncelikle, gereksiz hareketsizliğe neden olan bilinçteki etkenleri adıma adım ortadan kaldırmaktır.

Psikolojik sorunlarımdan dolayı hareket etmek içimden gelmiyor ne yapabilirim? 

Psikolojik sorunların kendisi bedende kilo alımına neden olmaz, kişinin öğrendiği bilgilerle psikolojik nedenlere yaklaşımları buna sebep olur. Psikolojik sorunlar bazı kişilerde kilo kaybına, bazı kişilerde kilo almasına neden olur. Kilo alan kişiler psikolojik sorunla karşılaştığında problemden kaçar ve geri çekilerek hareketi kısıtlar ve psikolojik acılarını dindirmek için beslenme miktarını artırır. Kilo kaybı yaşayanlarda, psikolojik sorunları ve acıları çözümleme adına üzerine gider, fiziksel hareketi artırır, yemeğe olan ilgisini azaltır, iştahının kesildiğine inanır. Eğer psikolojik nedenlerden dolayı hareketsizlik ve beslenme miktarı artırılıyorsa, deneyimle inanılmış bilgiler değiştirilmelidir.

Bitmeyen bahanelerden ve ötelemelerden nasıl kurtulacağım?

Fazla kilolar azaldıkça bahane ve ötelemelerde azalır ya da bahane ve ötelemeler azalınca da şişmanlık azalır, tercih senin hangisini çözersen ikisi de çözülecektir. Bahane ve ötelemeler fiziksel nedenden dolayı ortaya çıkmış olsa da, bu bilinç bazındaki bilgilerin değişmesiyle bertaraf edile bilinir. Kişi istediği bedenin kendisine getireceği ödül olan kazanımları kendine ikna ederse, bilinç bazındaki bahane ve ötelemeler ortadan kalkar.

Hareket ve hareketsizlikte tekrar miktar ve şiddet neden önemlidir?

Hareketliliğin tekrarı miktarı ve şiddeti fazla kiloları zaman içinde eritirken, hareketsizliğin tekrarı, miktarı ve şiddeti de zaman içinde fazla kiloların oluşmasına neden olan başlıca temel etkendir. Hareketin tekrarı, miktarı ve şiddeti hakkındaki inançları olumlu değilse, bu seferde enerji tüketiminin yetersiz kalmasına neden olur. Alınan enerjinin tüketilmesin de yetersiz kalıyor olabilir. Bedendeki enerjinin tüketimindeki gücü ve etkiyi belirleyen hareketin tekrar, miktar ve şiddetidir. Her üçünden biri etkiyi artırır, üçünün de yüksek güçlerde olması yüksek enerji tüketimin neden olur, o zamana kişi aldığı enerjiyi bedende stoklayamaz, tüketir.

Monotonluk nedir?

Monotonluk, çeşitliliğin zıt kutbudur, tek tip, tek düzey bilgi ve enerjilerin tekrar tekrar tüketimidir. Monotonluk yaşam şartları ile alakalı olmayıp, kişinin yaşam hakkındaki sabit düşünce ve inançları ile alakalı bir durumdur. Monotonluk, yaşanabilecek sonuz olasılıkların ve farklı beden şeklinin olabilmesinin önünde engel olan bir inanç ve duygu durumlarıdır. Ama kişi bilinçaltına öğrettiği sabit inançlarına sıkı sıkıya sarıldığında, monotonluktan bir türlü kurtulamaz. Kişi eğer fazla kilolu ve uzun süredir kilolardan kurtulamıyorsa davranış alışkanlıkları ve yaşam şartları monotondur. Monoton kaldığı sürece de, kilolarda sabit kalacaktır, monoton olan davranışlar değişmelidir, yeni davranış ve hareketler çeşitlendirilmelidir.

Monotonluktan nasıl kurtulabilirim?

Monoton olan bilinçaltının, monotonluktan kurtulabilmesini sağlayacak üç farklı yaklaşım vardır.

1.Günlük yapılan davranışların farklı yönde ve tarzda yapmak.

Bunlar kısa süreli davranışlar olmalıdır, yani uzatılması gerekmez, zaman zaman uygulana bilinir, birkaç saatli davranışlar olarak uygulanması yeterli olur. Genel amaç bilincin rutin bildiklerinin dışına çıkarak, farklı şeylerinde yapılabileceğini ve bir tehdit üretmediğinin farkında lığını kazanarak, bilginin çeşitlenmesini, esnekleşmesine ve çeşitlenmesi içindir.  Günlük davranışların dışına çıkarak farklı ve değişik davranışlar uygulamak.

2.Günlük yapılan davranışları, başka ve farklı çeşitlerle çeşitlendirerek uygulamak.

Sürekli yapılan davranışları çeşitlendirmek, bilinçaltını monotonluktan kurtarır. Farklı bilgi ve enerjiler tüketildiğinde bilinç ve bedenin de beslenmesine neden olunur. 21 günden daha fazla uygulanırsa, yeni sinaps ağlarının oluşumuna ve güçlenmesine neden olur. Davranışların çeşitlendirilmesi, beyinde yeni nöron ağlarının kurulması için önemlidir, ayrıca bilinç alanının genişlemesine, duygusal zekânın çeşitlenerek güçlenmesine, fiziksel yetilerin artmasına sebebiyet verir.

3.“Değişim ve Farklılıklar ” hakkında olumlu inançların kodlanması.

Öncelikle monotonluk hakkındaki olumlu inanç yüzleşerek etkisizleşmelidir. Bilinç, beden ve yaşamın “değişimi” hakkında olumlu bir inanca dönüşmelidir. Yaşamın, bedenin ve bilginin sabit olmayıp birer süreç olduğunu anbean değiştiğini, yenilenmenin ve değişimin olumlu bir inanç olduğu öğretilmelidir. İnançları değiştirmek ve farklılıklar konusunda olumlu inanç kodlandıktan sonra, o yöndeki bilgilerin algılanmasına ve inanılmasına neden olunur. Zaman içinde kişi istem dışı, statükocu sabit yaklaşımlarından çıkarak, yaşamını yeniliklerine kendine izin verecektir.

Geçmişteki yıkıcı düşünceler hareketsizliğe etken midir?

Hareketsizliğe neden olan en önemli konulardan bir tanesi de, kişinin geçmişte kişilerle yaşadığı yıkıcı olaylara takılıp kalma durumudur. Geçmişte yaşanmış yıkıcı olay ve kişilerle olan yıkıcı duygular, tekrar tekrar düşünmek beden enerjisini tüketir, kişi kendini yorgun hisseder ve hareketsiz kalmasına neden olur. Kişi bunlardan arınmadığı sürece hareketsizlik miktarını istem dışı artırır. Bunlarla yüzleşildiğinde, kişinin anda ve gelecekte yaşayacağı yaşamın önünün açılmasına ve kişinin harekete geçmesine neden olur.

Korkular endişeler ve kaygılarım yüzünden mi harekete geçemiyorum?

Uzun süreli hareketsizliğe neden olan korkular, endişeler ve kaygılar fazla kiloların alımında büyük etkendir. Kişinin hayat standartlarının düşmesi, gelecekte ne yapacağını bilememek, geçim sıkıntısı, ilişkideki endişeler, evlilikte yaşanılan güvensizlikler, tekrardan aldatılacağı korkuları, öfke, kin nefret gibi duygular, kırgınlık ve üzüntünün ürettiği korkular, kişinin kendini hatalı ve eksik görmesi, kendini suçlama ve değersiz görme gibi duygularda hareketsiz kalınmasına neden olan etkenlerdir. Bunlar sadece hareketsiz kalınmasına değil, aynı zamanda kilo verme süreçlerinde ve istediği beden ölçülerinin hedefine ulaşılmasının önünde engel olur ve çeşitli ve farklı problemler üretirler.

Toptancılık ve tek tekçilik nedir?

Kilolu insanlar eylem konusunda toptancıdır, kilo konusunda sorun yaşamayan insanlar da tek tekçidir. Kilo ile ilgili sorunu olmayan kişiler harekete dayalı yapacaklarını tek tek yapar çözerler. Fazla kilolularda yapacakları toparlarlar, biriktirirler ve bir kerede hepsini çözümlemeye çalışırlar. Daha az hareket etmek daha tasarruflu davranmak için yapılacakları kafada biriktirirler, bir kere ayağa kalktıklarında işleri toplu halde yaparak çözümlerler. Tek tek çözümlemeyi, gereksiz, zaman kaybı ve anlamsız olarak inanırlar. Hareket konusunda tasarruflu davranarak, işleri bir kerede toplu halde çözmenin doğru davranış olduğuna inanırlar.

Hareketsizliğin panzehiri nedir?

Hareketsizliğin panzehiri istediğin bedeni amaç edinmektir. Uzun vadeli bir yolculuk olan kilo verme süreci birçok farklı emekler ister, içeriden ve
dışarıdan motivasyonu ve odaklamayı bozacak birçok etkeni bertaraf edebilecek olan tek bilgi kişinin “ istediği bedenin amacıdır ”, bu amaç bir davaya dönüştürülmelidir. Değişim sürecinde uygulayacağın eylemlerin, hareketlerin, egzersizlerin her türlü enerji tüketimlerinin sana kazandırdığı fayda ve kazanımları hakkında bilinçlenmen, seni hedefine taşır. Bunların cevaplarını kendine verdiğinde amacını belirlemiş olacaksın. Amacı olan kişinin önünde hiçbir engel olan çukur ya da duvar dayanamaz, İstediği beden hakkında amacı olan kişiler mutlak hedeflerine ulaşırken, amaçları olmayanlarda, sözde zayıflattığını iddia eden satıcıların amaçlarının parçaları ve oyuncakları olurlar.

İnstagram Sayfamız

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.

Youtube Kanalımız